+302103617566

26 Ιουνίου 2024
Ο αγώνας είναι στημένος

Νύχτα ήταν. Μια νύχτα δύσκολη για τον Ιακώβ, γεμάτη αγωνία και φόβο. Προχωρούσε κατά την προσταγή του Θεού με όλη του την οικογένεια, τους δούλους και τα υποστατικά του προς την πατρίδα του, τη Χαναάν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Σεπτεμβρίου 2023
Τύπος του Σωτήρα

«Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες» όρισαν στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους να τιμάται, μαζί με πλήθος άλλων αγίων, και ο δίκαιος Ιησούς του Ναυή, ο διάδοχος του Μωυσή, που οδήγησε το λαό του Θεού στη Γη της Επαγγελίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»