+302103617566

Ποιοι είμαστε

Το περιοδικό «Η Δράση μας» 
είναι ένα Μηνιαίο Ορθόδοξο Περιοδικό 
για Φοιτητές και Επιστήμονες.

Εκδίδεται από τον Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σύλλογο 
«Ο Μέγας Βασίλειος» πάνω από 60 χρόνια 
και έχει ωφελήσει αμέτρητες ψυχές.
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»