+302103617566

27 Μαΐου 2023
Η μεγάλη ιερή αποδημία

Η ισαπόστολος αγία Ελένη θα στέκει πάντα πλάι στον άγιο υιό της, και στα χέρια και των δυο θα είναι στημένος ο Σταυρός του Χριστού μας˙ το όργανο της σωτηρίας του κόσμου!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»