+302103617566

14 Μαρτίου 2024
Σε γνωρίζω...

Ήταν μια φορά μια μεγάλη πολιτεία, τρεις θάλασσες μακριά, που τη διέσχιζε ένα μεγάλο, πλωτό ποτάμι. Στις όχθες του ποταμού θορυβούσαν μελωδικά ποταµοσφυριχτές, θαµνοτριλιστές, χουχουριστές κ.ά., αλλά η δυνατότερη μουσική ερχόταν από αλλού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»