+302103617566

13 Ιουνίου 2023
Ξεχασμένη αποστολή

«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὠμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλ. μη΄ [48] 13).

Ο παρών ψαλμικός στίχος εκφράζει απόλυτα τη σύγχρονη πολυθεϊστική κοινωνία μας. Πόσο έχουμε παραστρατήσει από το θέλημα του Θεού και έχουμε θεοποιήσει το θέλημά μας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»