+302103617566

16 Ιανουαρίου 2024
Χρόνος και νεότητα

Η νεότητα εξυπακούει την έννοια του χρόνου, που με τη σειρά του κάνει αισθητή την έννοια της φθαρτότητας, που συμβαδίζει με τη ροή του. Το άχρονο δεν γνωρίζει τη φθορά, που ο άνθρωπος την απεύχεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»