+302103617566

5 Ιουλίου 2023

Ο θησαυρός

Το Πανάγιο Πνεύμα, ο ουράνιος Βασιλιάς και Παράκλητος, είναι η ψυχή όλης της Εκκλησίας, η ακρότατη κορυφή της Θεολογίας, η αρχή και το τέλος του αγιασμού των πιστών και της κτίσης, η άφθαρτη φλόγα που αναζωπυρώνει το μυστικό βίωμα των Αγίων, ο δεσμός που συνάπτει τους πιστούς με τα σωτηριώδη μυστήρια, η κινητήρια δύναμη της θείας λατρείας, ο μυστικός ναός όλων των αρετών.

Η ζωή μέσα στην Εκκλησία ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι μια διαρκής πορεία προς την αιώνια Βασιλεία, στην οποία φθάνουν οι πιστοί με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα ιερά μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος μεταβάλλουν τον νεοφώτιστο σε μυρίπνοο δοχείο του Πνεύματος. Ο πιστός ζει την προσωπική του Πεντηκοστή και ανοίγει διάπλατα γι᾽ αυτόν η δυναμική και συνάμα η πρόκληση να ζει σε «ετέρα κατάσταση», να ζει στην κατάσταση της ουράνιας μακαριότητας, να ζει στον κόσμο του Θεού, να ζει την παρουσία του Θεού.

Ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε πως σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση της Χάρης του Αγίου Πνεύματος.

Η Χάρη αυτή δίνει το αίσθημα της πληρότητας της θεϊκής παρουσίας και απεργάζεται τον αγιασμό των πιστών. Η σκέψη φωτίζεται και καθαίρεται από κάθε κοσμική σύγχυση. Οι ανθρώπινες ενέργειες φέρουν πλούσιους τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Τότε ο χοϊκός άνθρωπος αποκτά πνεύμα υιοθεσίας, πνεύμα αληθείας, πνεύμα ελευθερίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα ομολογίας. Τότε μαζί με τον απόστολο Θωμά βεβαιώνει: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».

Το Άγιο Πνεύμα δε μιλάει για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό. «Ὅταν δέ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τό
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας», λέει ο Κύριος στο Μυστικό Δείπνο, «ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν·
οὐ γάρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ... ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καί ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ιω. ιστ΄ 13-14). Έτσι μέσα στην Εκκλησία επαναλαμβάνονται οι πράξεις του Κυρίου, κηρύσσεται ο λόγος Του, προσφέρεται η θυσία Του και δίνεται το Σώμα και το Αίμα Του ουράνια τροφή, η οποία παρασκευάζεται υπερφυσικά και μυστηριωδώς από το Άγιο Πνεύμα «Τό Πνεῦμα ἐστί τό ζωοποιοῦν».

Η ζωοποιός αυτή δύναμη του Πνεύματος είναι συνάμα μεταμορφωτική και φωτιστική, καθαρτική και αγιαστική. Ο πρίγκιπας Μοτοβίλωφ αξιώθηκε κοντά στον άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ να ζήσει την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος φως, ειρήνη, γλυκύτητα, ανείπωτη χαρά, θερμότητα, ευωδία. Αυτά τα υπερφυή αισθήματα, εξήγησε ο άγιος Σεραφείμ, είναι η θεϊκή χάρη που κατοικεί μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας, στην καρδιά μας. «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι» (Λουκ. ιζ΄ 21). Κι αν λέμε στο Πανάγιο Πνεύμα «ελθέ», αυτό είναι ήδη μέσα μας.

Αυτός είναι ο θησαυρός μας, ο ανεκτίμητος και αδαπάνητος.

Ο θησαυρός των αγαθών ο πολυπόθητος και άφθαρτος.

Τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 2023

© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»