+302103617566

19 Απριλίου 2023

Έτσι φανερώνεται...

Στις μυροφόρες, που ούτε καν υποψιάζονταν την Ανάστασή Του. Στους κλειδαμπαρωμένους από τον φόβο μαθητές. Στον Πέτρο, που Τον πρόδωσε. Στον Θωμά, που είχε θρασείες απαιτήσεις. Στους δυο μαθητές, που έφευγαν μακριά, βέβαιοι ότι τελείωσαν τα πάντα. Σε τόσους μαθητές, που μέχρι και την τελευταία στιγμή δίσταζαν.

Χωρίς να ζητά να έχουν τέλεια πίστη. Χωρίς να κατακρίνει τις ανθρώπινες αδυναμίες. Χωρίς να απορρίπτει όσους Τον εγκατέλειψαν. Χωρίς να απαιτεί οι ίδιοι να ψάξουν να Τον βρουν. Χωρίς να κάνει οποιαδήποτε διάκριση.

Έτσι φανερώθηκε ο αναστημένος Κύριος στους μαθητές Του.
Και όχι μόνο τότε.
Έτσι φανερώνεται πάντοτε στους μαθητές Του της κάθε εποχής.

Και όχι μόνο σ᾽ αυτούς. Έτσι φανερώνεται πάντοτε σε κάθε άνθρωπο.

Αυτό διακηρύττει καθημερινά η Εκκλησία μας: «Χριστέ, τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον…». Αυτό βροντοφωνάζει — σκανδαλιστικά σχεδόν — και στην πασχαλινή ακολουθία, καλώντας μας: «πρῶτοι καί δεύτεροι… πλούσιοι καί πένητες… ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι…, νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον!».

Σε κάθε εποχή. Σε κάθε άνθρωπο. Είτε γνωρίζει ότι θα αξιοποιήσει τον φωτισμό, είτε ότι θα τον κατασπαταλήσει. Είτε ότι θα Τον ακολουθήσει μέχρι τέλους, είτε ότι κάποια στιγμή θα Τον αποστραφεί. Δεν κάνει διακρίσεις φύλου, καταγωγής, ικανοτήτων, σοφίας. Σε όλους μας δίνει με αρχοντική απλοχεριά τις κατάλληλες ευκαιρίες να Τον δούμε και να Τον αναγνωρίσουμε.

Αρκεί μονάχα τα μάτια μας να είναι ανοιχτά, για να Τον αναγνωρίσουν «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ». Τα αυτιά μας, για να ακούσουν το δικό μας «Μαρία !». Η καρδιά μας, για να «καεί» από τους λόγους Του. Οι αισθήσεις μας, για να «ψηλαφήσουν» την παρουσία Του σε κάθε μόριο του σύμπαντος!

χ.

Τεύχος Απριλίου 2023

© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»