+302103617566

22 Φεβρουαρίου 2023
«Μή ἀποστρέψῃς...»

Στην είσοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής, ψάλλονται ως Μέγα Προκείμενο οι συγκλονιστικοί στίχοι:
«Mή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχύ ἐπάκουσόν μου· πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καί λύτρωσαι αὐτήν».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
© 2024 Σύλλογος Ορθ. Ιερ. Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος»